Majestic ミリオン

検出された参照元サブネットが最も多い 100 万件のドメイン

世界最大の商用被リンクデータベースから上位 100 万件のウェブサイトの無料検索とダウンロードができます。

ビッグデータがさらに必要ですか?

カスタマイズした Majestic 解析レポートを依頼

詳細を見る

位置 +/- ドメイン TLD (トップレベルドメイン) TLD ランク 参照元クラス C 参照元 IP
2,612 34 maine.gov
.gov 101 14,399
88
22,328
120
2,705 7 hawaii.gov
.gov 102 14,091
18
21,218
97
2,778 16 colorado.gov
.gov 103 13,836
45
21,963
101
2,817 16 gsa.gov
.gov 104 13,713
26
19,825
101
2,886 2 anl.gov
.gov 105 13,516
17
17,687
42
2,917 22 mt.gov
.gov 106 13,453
61
21,094
131
2,953 11 us-cert.gov
.gov 107 13,373
31
17,944
89
2,965 42 alaska.gov
.gov 108 13,343
92
20,288
87
2,972 1 bts.gov
.gov 109 13,313
8
19,003
20
2,991 11 regulations.gov
.gov 110 13,273
21
19,554
137
3,141 14 dc.gov
.gov 111 12,807
47
19,428
126
3,160 16 lanl.gov
.gov 112 12,760
49
16,375
51
3,176 26 idaho.gov
.gov 113 12,712
78
19,161
135
3,185 24 transportation.gov
.gov 114 12,702
48
17,952
61
3,281 7 illinois.gov
.gov 115 12,441
25
19,202
29
3,390 18 tn.gov
.gov 116 12,170
28
18,606
74
3,471 28 fdic.gov
.gov 117 11,986
65
18,540
126
3,495 23 delaware.gov
.gov 118 11,941
35
17,929
54
3,563 17 llnl.gov
.gov 119 11,797
31
15,226
19
3,613 4 consumerfinance.gov
.gov 120 11,682
4
18,360
159
3,646 11 seattle.gov
.gov 121 11,621
25
17,984
110
3,652 2 blm.gov
.gov 122 11,602
13
17,496
82
3,669 17 ustr.gov
.gov 123 11,586
40
15,976
59
3,674 25 mn.gov
.gov 124 11,576
50
17,367
70
3,699 23 nsa.gov
.gov 125 11,524
43
15,247
69
3,717 11 nj.gov
.gov 126 11,480
29
17,861
66
3,721 27 nga.gov
.gov 127 11,474
60
15,757
50
3,743 26 hrsa.gov
.gov 128 11,436
50
16,283
98
3,763 19 nd.gov
.gov 129 11,385
47
16,698
98
3,794 ri.gov
.gov 130 11,325
7
16,373
48
3,808 16 nrel.gov
.gov 131 11,293
44
15,613
75
3,858 33 nh.gov
.gov 132 11,202
70
16,952
116
4,016 4 georgia.gov
.gov 133 10,958
16
16,524
24
4,139 14 health.gov
.gov 134 10,770
15
15,017
77
4,154 16 cbo.gov
.gov 135 10,751
14
15,488
63
4,233 10 ice.gov
.gov 136 10,620
6
15,026
40
4,243 33 ada.gov
.gov 137 10,608
46
15,154
63
4,282 57 arkansas.gov
.gov 138 10,553
82
15,683
132
4,372 33 choosemyplate.gov
.gov 139 10,404
57
14,792
148
4,385 4 ic3.gov
.gov 140 10,385
1
14,115
32
4,456 19 bea.gov
.gov 141 10,299
32
14,120
40
4,497 3 nv.gov
.gov 142 10,249
5
14,848
44
4,529 22 opm.gov
.gov 143 10,213
11
14,282
74
4,545 3 treas.gov
.gov 144 10,193
19
13,803
42
4,546 60 wisconsin.gov
.gov 145 10,191
72
15,198
82
4,551 45 sc.gov
.gov 146 10,186
58
15,073
105
4,703 21 louisiana.gov
.gov 147 9,966
27
14,664
89
4,808 619 commerce.gov
.gov 148 9,826
874
12,856
1,300
4,836 16 womenshealth.gov
.gov 149 9,787
27
14,060
98
4,922 41 iowa.gov
.gov 150 9,682
52
14,219
100
4,938 16 vermont.gov
.gov 151 9,659
23
14,268
41
5,029 27 usajobs.gov
.gov 152 9,534
31
12,582
91
5,055 6 ecfr.gov
.gov 153 9,508
6
12,916
35
5,194 40 doi.gov
.gov 154 9,339
54
12,873
67
5,283 18 ga.gov
.gov 155 9,230
30
13,732
43
5,361 11 az.gov
.gov 156 9,137
5
13,289
74
5,426 14 fbo.gov
.gov 157 9,074
14
12,624
40
5,449 1 alabama.gov
.gov 158 9,041
8
13,056
40
5,493 1 sandia.gov
.gov 159 8,991
14
11,553
7
5,554 3 eric.ed.gov
.gov 160 8,929
8
11,374
43
5,556 21 nebraska.gov
.gov 161 8,922
35
12,550
61
5,659 4 ncjrs.gov
.gov 162 8,812
14
12,130
40
5,720 96 govinfo.gov
.gov 163 8,741
111
12,076
114
5,721 18 ntsb.gov
.gov 164 8,740
9
12,013
74
5,774 4 huduser.gov
.gov 165 8,678
6
12,488
55
5,777 80 dea.gov
.gov 166 8,676
85
12,252
58
5,795 52 sd.gov
.gov 167 8,658
65
12,173
107
5,832 6 bjs.gov
.gov 168 8,609
12
11,933
66
5,905 14 genome.gov
.gov 169 8,539
9
11,052
4
6,063 62 nysed.gov
.gov 170 8,421
50
11,658
73
6,122 1 doleta.gov
.gov 171 8,368
3
11,269
38
6,138 7 fec.gov
.gov 172 8,350
11
11,821
14
6,200 28 ks.gov
.gov 173 8,297
30
11,696
9
6,235 53 healthfinder.gov
.gov 174 8,268
51
11,064
45
6,325 19 txdot.gov
.gov 175 8,201
13
12,079
6
6,426 13 ilga.gov
.gov 176 8,094
21
11,735
94
6,433 44 ustreas.gov
.gov 177 8,091
48
10,564
33
6,466 17 fueleconomy.gov
.gov 178 8,063
19
10,958
106
6,503 36 ne.gov
.gov 179 8,032
33
11,404
54
6,551 15 fnal.gov
.gov 180 7,998
17
10,282
17
6,562 19 lacounty.gov
.gov 181 7,988
19
11,975
50
6,568 47 ms.gov
.gov 182 7,985
40
11,401
49
6,570 50 socialsecurity.gov
.gov 183 7,982
44
10,899
80
6,669 43 nc.gov
.gov 184 7,895
49
11,416
64
6,681 32 arts.gov
.gov 185 7,881
41
10,861
63
6,955 17 grants.gov
.gov 186 7,680
13
9,772
21
6,987 33 dni.gov
.gov 187 7,659
17
10,603
17
7,239 37 neh.gov
.gov 188 7,491
18
9,678
8
7,241 21 usps.gov
.gov 189 7,488
20
9,741
19
7,274 18 bnl.gov
.gov 190 7,467
19
9,430
1
7,400 32 nrc.gov
.gov 191 7,384
21
9,638
50
7,453 10 wv.gov
.gov 192 7,343
12
10,570
46
7,534 210 portlandoregon.gov
.gov 193 7,292
146
10,696
189
7,615 35 gpoaccess.gov
.gov 194 7,236
13
9,326
4
7,767 29 cftc.gov
.gov 195 7,148
23
9,470
16
7,776 3 sandiego.gov
.gov 196 7,140
10
10,085
14
7,841 14 surgeongeneral.gov
.gov 197 7,109
13
9,305
19
7,846 18 kingcounty.gov
.gov 198 7,107
14
10,248
33
7,877 19 globalchange.gov
.gov 199 7,079
23
9,597
49
7,909 20 data.gov
.gov 200 7,065
16
8,922
11
< 1 2 3 4 5
18 >

17 Sep 2019 16:44 GMT に構築されたフレッシュインデックスのデータを使って 20 Sep 2019 に作成された上位 100 万件のルートドメインのリスト